TÜNNISAUNA KASUTUS- JA OHTUSJUHEND

Kasutusjuhend  

 1. Haagis tuleb paigaldada tasasele pinnale. Aluspind peab olema nii tugev, et haagis ei  vajuks maasse. 
 2. Toesta haagis tõkiskingadega ning kinnita haagise tugijalad kõvale pinnasele. 
 3. Tugiratas peab olema üles tõstetud. 
 4. Ära sisene sauna ega alusta kütmist, kui haagis ei ole stabiilselt fikseeritud.
 5. Tünnisauna ahi  on mõeldud ainult küttepuudega kütmiseks. Kütmisel soovitame kasutada võimalikult  kuivasid kuni 35 cm pikkuseid puuhalge. 
 6. Tule tegemiseks soovitame kasutada piiritustablette või süütevedelikku, mitte paberit ega pappi. Paberist ja papist tekib palju  lendavat ning põlevat tuhka, mis on tuleohtlik ümbruskonnale. 
 7. Tünnisaun on mõeldud kasutamiseks korraga kuni 8 täiskasvanud inimesele. Ära ületa tünnisaunas lubatud inimeste arvu. Liigne mass võib kahjustada haagise konstruktsiooni. 
 8. Sauna haagist võib liigutada alles siis, kui ahjus on tuli kustunud ning söed on maha jahtunud.
 9. Kui hakkad haagist transportima, siis veendu, et tugijalad ja esimene tugiratas on üles tõstetud ning haagis on sõiduki haakekonksu külge korrektselt ühendatud.
 10. Ahju tuhakast tuleb tühjendada/puhastada pärast iga kasutuskorda ja asetada see transpordi ajaks tagasi kappi. 
 11. Transportimise ajal ei tohi tünnisaunas olla inimesi, loomi ega hoida muid esemeid. Liikuvad  esemed kahjustavad tünnisauna  ning on ohtlikud kogu veosele. 
 12. Talvel, kui on vee külmumisoht, vala peale sauna kasutamist kibu tühjaks. Külmuv vesi võib paisudes selle lõhkuda.
 13. Tagasta tünnisaun alati puhtalt. 

Ohutusjuhend 

 • Ahi ja korsten on kütmise ajal ning mõned tunnid pärast kütmist kuumad, ära end nende vastu põleta. Ahjuukse avamiseks tuleb kinni hoida ahjuukse sulgurist. 
 • Soovitatav temperatuur saunas on 70–90°C. Kõrgemad temperatuurid võivad põhjustada terviseprobleeme.
 • Südamehaigustega isikud peavad sauna kasutamisel olema ettevaatlikud.
 • Kui tunned end saunas halvasti või leil on liiga kuum, tuleb kohe saunast lahkuda.
 • Võimalusel kasuta saunas olles saunamütsi, mis kaitseb juukseid kuuma eest. Samuti aitab pea katmine vähendada kuumast tingitult võimalust peapöörituse või iivelduse tekkeks.
 • Ära jäta lapsi ega joobes isikuid saunas järelvalveta.
 • Vigastuste vältimiseks ära kasuta saunas klaasist esemeid ega klaastaarat.
 • Joo saunas rohkelt vett ning viska leili mõõdukalt!

Head leili!

Facebook